Slyngstad åpner for at Oljefondet kan ta større risiko

Yngve Slyngstad letter på sløret og medgir at Oljefondet kan ta større risiko enn det fondet hittil har gjort.

Yngve Slyngstad medgir at Oljefondet kan ta større risiko enn det fondet hittil har gjort.

– Det er riktig at vi hadde hatt mulighet til å ta større risiko. Historisk sett har vi bare brukt 1/3-del av risikorammen. Vår vurdering er at vi trenger den i krisesituasjoner; da er det alltid fint å ha noe ekstra å gå på, sier Yngve Slyngstad til VG/E24.

Han er øverste sjef i Statens pensjonsfond utland som på folkemunne blir omtalt som Oljefondet.

Men, sier han:

– Det er mulig vi bør ta investeringsbeslutninger hvor vi i større grad konsentrerer investeringene og eksempelvis øker eierandelene mer, i stedet for å spre de utover i 9.500 selskaper.

57 milliarder kroner i 2016

Eksperter VG har vært i kontakt med sier at dersom risikoutnyttelsen hadde vært på en prosent, mot dagens 0,32 prosent, ville det gitt hele 40 milliarder kroner mer.

Dersom grensen økes i år til øverste risikoprosent (1,25 prosent) kan Oljefondet dermed dra inn hele 57 milliarder kroner.