Bilde av Morten Borge

Slik investerer Ferd

…og slik utøver de eierskapet. Morten Borge er Investment Director & Co-Head Ferd Capital. I et intervju med enerWE.no forteller han om hva som kjennetegner selskapene som Ferd investerer i, og hvordan de utøver eierskapet. Ferd er et familieeid investeringsselskap som eies av Johan Andresen og hans to døtre. Fra aktivt eierskap til sosialt entreprenørskap Gjennom … Continued

…og slik utøver de eierskapet.

Morten Borge er Investment Director & Co-Head Ferd Capital. I et intervju med enerWE.no forteller han om hva som kjennetegner selskapene som Ferd investerer i, og hvordan de utøver eierskapet.

Ferd er et familieeid investeringsselskap som eies av Johan Andresen og hans to døtre.

Fra aktivt eierskap til sosialt entreprenørskap

Gjennom Ferd Capital utøver vi aktivt eierskap i selskap som Aibel, Interwell og Servi Group, forteller Borge.

I tillegg består Ferd av andre forretningsområder som investerer i børsnoterte selskaper og fond, samt eiendomsutvikling.

Vi har også det forretningsområdet som Johan Andresen kanskje er mest kjent for gjennom sosiale medier, nemlig Sosialt Entreprenørskap. Her er vi med og bidrar med både kapital og kompetanse fra de andre forretningsområdene.

Borge forteller at sosialt entreprenørskap ofte skal løse samfunnsproblemer som det offentlige i dag ikke klarer å ta hånd om.

Gjennom sosialt entreprenørskap retter vi oss spesielt inn mot barn og unge.

Visjon og verdier

Visjonen vår er at vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor. Med en så tydelig eier som Johan Andresen er det mulig å etterleve denne visjonen.

Siden Ferd er et familieeid selskap har selskapet mulighet til å tenke langsiktig.

Mange investorer og fond har en klar strategi om at de skal eie et selskap i tre eller fem år før exit. Slik er det ikke nødvendigvis i Ferd.

13 % årlig avkastning

Gjennom Ferd Capital sitter Morten Borge i styret i både Aibel, Servi og Interwell.

Vi kan ta industrielle grep i selskapene og ha fleksibilitet som eier, enten det er i Aibel. Interwell, Servi eller andre selskaper forteller han. Vi skal utvikle selskapene til det beste for selskapene, og ikke bare timingmessig fordi et fond har tre eller fem års løpetid.

Ferd skal være eier så lenge vi tror at vi er den beste eieren. Dersom vi kommer til et punkt der vi ser at andre kan tilføre mer verdi til selskapet, så er det riktig å trekke seg ut.

Ferd Capital har siden 2003 hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 13 % i året.

Vi forvalter nå omkring 25 milliarder kroner i egenkapitalverdi i alle selskapene vi eier. I oljebransjen er dette primært Aibel, Interwell og Servi Group.

Jakter oppkjøpskandidater

Ferd Capital er fortsatt interessert i å gjøre flere investeringer innenfor olje- og gassindustrien.

Vi har sett ut ulike segmenter som vi ønsker gjøre investeringer i.

Aibel er et eksempel på et selskap som har en unik posisjon innen vedlikehold og modifikasjon, og det å bygge plattformer. Interwell har en helt dominerende posisjon innen brønnsegmentet, og Servi har en markedsledende posisjon innenfor hydraulikk.

Når Ferd investerer i selskapene etablerer de en plan for å utvikle og få ut det fulle potensialet i selskapene.

Vi setter sammen et kompetent styre for å realisere og gjennomføre den strategien vi ofte har lagt sammen med ledelsen i selskapet. Vi er aktive eiere fra uke til uke. Noen ganger er vi også med i enkelte operative prosjekter. Når vi har en av Norges største private investorer som eier gir det oss muligheter til å tenke litt større og ta internasjonaliseringsgrep sånn som i Interwell.

Morten Borge forteller at Ferd er et unikt miljø å gå til.

Vi har også en fleksibilitet på eierandel. Vi kan også gå inn å ta mindre andeler i selskap. Vi trenger ikke ta full kontroll.

Internasjonalisering og vekst

Da Ferd gikk inn i Interwell i 2010 så hadde selskapet en dominerende posisjon på norsk sokkel, men de var små ute i verden.

Vi la en konkret plan for hvordan vi kunne ta unik norsk teknologi ut i verden. I løpet av fire år har vi mer enn doblet omsetningen og størrelsen på selskapet med bare organisk vekst internasjonalt. Med Ferd i ryggen kan vi sette opp kontorer i Aberdeen, Houston og fire land i Midt-Østen. Da har man en trygghet og finansiell backing for å kunne gjøre det.

Servi var et datterselskap i et svensk industrikonsern.

Vi kjøpte selskapet for å rendyrke det innen olje, gass og maritim sektor. Nå ser vi hvordan vi kan trekke synergier og lykkes inn i Aberdeen, Houston og andre land.

Oppgangstider og nedgangstider

Når det gjelder Aibel, så har Ferd vært eiere med ulike partnere siden 2007.

Gjennom aktivt eierskap har vi fått være med å støtte selskapet gjennom ulike sykluser, både oppgangstider og nedgangstider.

Store utfordringer i industrien

Borge nevner spesielt utfordringene som industrien nå stor overfor, med kostnadskutt og krav om effektivisering.

Det er ingen tvil om at vi industrien står overfor utfordringer, og her må vi bare brette opp armene. Det er riktig at det er behov for å jobbe mer effektiv og øke produktiviteten. Vi må få mer ut av hver time man betaler leverandørindustrien for å utføre en oppgave.

…men også store muligheter

Borge mener det var på høy tid at det kom et initiativ og et sterkere fokus på det.

Det gjør at vi på kort sikt vil kunne se selskaper som vil måtte gå til oppsigelser og større omstillinger. Dette er helt nødvendig for å kunne være konkurransedyktige på lang sikt. Vi tar det som en kjempeutfordring å kunne levere på det.

På lang sikt må vi passe oss for ikke å bli for påvirket. Vi er veldig positive til utviklingen på norsk sokkel på lengre sikt. Det er mange gode verdiskapningsmuligheter for oss som aktive eiere i Norge.

Morten Borge peker også på at det er store forskjeller mellom de ulike segmentene i bransjen.

Noen segmenter vil vokse bra, mens andre vil oppleve utfordringer i de årene. I sum er det veldig sunt at det nå tas grep for å øke effektiviteten og produktiviteten.

Det er ingen i Norge som er tjent med at vi lever i et beskyttet regime. Da vil bare konkurranseevnen svekkes på lang sikt. Det vil være det mest skadelige for hele næringen.

Slike selskap ser vi etter

Det er noen fellestrekk som kjennetegner selskap som Ferd investerer i.

Vi ser etter selskap som enten har en veldig sterk posisjon, eller som vi kan utvikle til å få en sterk posisjon i sin nisje. Det er både Aibel, Interwell og Servi gode eksempler på.

I tillegg er det viktig at selskapet har en sterk ledelse. Det er ledelsen som skaper verdi hver eneste dag, så ledelsen er vi ekstremt opptatt av.

Vi har god fleksibilitet når det gjelder hvilke type selskap vi investerer i. Vi går både inn i vekstselskaper og modne selskap, forteller han.

Slik påvirkes vi av sosialt entreprenørskap

Selv om det er et stort spenn fra investeringer i industrielle konsern og i sosialt entreprenørskap, så påvirker dette måten Ferd jobber på.

Det vi jobber med i alle våre selskaper er mennesker, og vi prøver å få mennesker til å fungere optimalt i alle våre selskaper. Det vil igjen være med på å skape en god utvikling og verdiskapning i selskapene.

Vi er aktive eiere, vi sitter ikke bare og ser i en skjerm og investerer.

Sosialt entreprenørskap gir også de ansatte muligheten til å bidra på en annen arena.

Som et eksempel så sitter jeg i styret i Gladiator, som er en sosial entreprenør med tre ansatte som jobber for en bedre hverdag for barn og unge med lese- og skrivevansker. Jeg tror kombinasjonen mellom finansielt og sosialt entreprenørskap er med på å utfylle oss som mennesker.

En spydspiss på Twitter

I Ferd er Johan Andresen spydspissen på Twitter.

Det er helt frivillig å være på sosiale medier i Ferd, forteller Borge og smiler. Samtidig ser vi at ulike mennesker i Ferd er på ulike sosiale medier. Det kan være Linkedin, Twitter og andre arenaer. Men det er helt klart Johan som er mest på Twitter.

Godt omdømme internasjonalt

Norsk teknologi blir tatt godt i mot ute i verden.

Veldig mye av det vi kommer til å eksportere og leve av på lang sikt, er norske servicebedrifter innen olje- og gass. Her er Interwell et godt eksempel.

Det er altså ingen grunn til å se mørkt på fremtiden, avslutter Borge.