Ny prisportal

Portalen vil være klar i juni. Olje- og energidepartementet har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn alle avtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, til NVE heter det i en pressemelding. Prisopplysningene vil bli gjort tilgjengelig for strømkundene i den nye strømprisportalen som skal være klar … Continued

Portalen vil være klar i juni.

Olje- og energidepartementet har vedtatt en ny forskrift som pålegger kraftleverandørene å melde inn alle avtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, til NVE heter det i en pressemelding. Prisopplysningene vil bli gjort tilgjengelig for strømkundene i den nye strømprisportalen som skal være klar i juni 2015.

En velfungerende strømprisportal er viktig for at strømkundene skal kunne velge en strømavtale som passer dem, og for at konkurransen i kraftmarkedet skal være effektiv. Spesielt viktig er det at en strømprisportal i offentlig regi dekker hele markedet. Den nye forskriften gjør at Forbrukerrådet får opplysningene de trenger for å lage en god strømprisportal, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet ga i fjor Forbrukerrådet i oppdrag å utvikle og drifte en ny strømprisportal som skal erstatte dagens prisoversikt i regi av Konkurransetilsynet. Portalen vil være klar i juni i år.

NVE har på oppdrag fra OED utarbeidet et regelverk som pålegger kraftleverandørene å rapportene inn relevante opplysninger til NVE, og som gjør det mulig å publisere alle strømavtaler i den nye portalen. Det nye regelverket utvider og erstatter dagens meldeplikt for kraftleveringsavtaler.

En forutsetning for å kunne gjøre gode valg er at forbrukeren enkelt kan sammenlikne egen avtale opp mot andre avtaler, både når det gjelder pris og andre vilkår. Dette blir nå mulig fordi kraftleverandørene må melde inn alle avtaler, understreker Flataker.