Økonomi og Finans Redaksjonen

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Prosjekter forsvinner til utlandet

Slik kan leverandørindustrien motvirke trenden.

I den senere tid har norske oljeselskaper tildelt flere store prosjekter til utlandet. Dette til frustrasjon for det norske leverandørmarkedet.

For å motvirke denne trenden, må det norske leverandørmarkedet i langt større grad outsource tjenester som ikke er kjernevirksomhet, forteller Edgar Heitmann, Director i Deloitte Consulting.

Oljeselskapene peker på store forskjeller i prisnivået hos norske og asiatiske leverandører.

Ved å bygge videre på kjernekompetansen, samtidig som kompetanse som ikke anses som kjernekompetanse outsources, vil de norske leverandørene kunne komme i posisjon der de også blir konkurransedyktige på pris, forteller Heitmann.

Se hele intervjuet i filmen over.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920
Annonse
Ads banner