Oljeprisen rammer norsk økonomi

For Norges handelspartene er det positivt. Fall i oljeinvesteringene bidrar til at Statistisk sentralbyrå venter en økning i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge på kun 1,1 prosent i år, mot 2,3 prosent de to siste årene. En kraftig nedgang i råoljeprisen gjennom høsten 2014 og inn i 2015 vil forsterke de negative impulsene fra petroleumsnæringen i tiden … Continued

For Norges handelspartene er det positivt.

Fall i oljeinvesteringene bidrar til at Statistisk sentralbyrå venter en økning i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge på kun 1,1 prosent i år, mot 2,3 prosent de to siste årene.

En kraftig nedgang i råoljeprisen gjennom høsten 2014 og inn i 2015 vil forsterke de negative impulsene fra petroleumsnæringen i tiden framover, skriver Statistisk sentralbyrå, SSB , i en ny artikkel om økonomi-utsikter for 2015.

Fastlandsøkonomien ventes nå å øke med bare 1,1 prosent i år. I så fall vil arbeidsledigheten øke gradvis, og denne anslås å ligge på 4,1 prosent i 2016.

For de fleste av Norges handelspartene virker fallet i oljepris positivt.

Men veksten svekkes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene, skriver byrået.

Per torsdag er oljeprisen neste halvert etter å ha ligget på rundt 110 dollar fatet i to og et halvt år. SSB venter imidlertid at prisen vil øke gradvis framover og ha nådd et nivå på 75 dollar per fat innen utgangen av 2018.

Når det gjelder Norges eksportmarkeder, venter byrået omtrent uendret vekst i år. Deretter vil eksporten gradvis ta seg opp, tror SSB.

Byrået peker på at en ekspansiv finans- og pengepolitikk har dempet konjunkturnedgangen i Norge, og antar at dette vil fortsette. Fram mot sommeren venter byrået at styringsrenta settes ned med 0,5 prosentpoeng.