Nullavkastning i oljefondet

Skyldes konflikten mellom Ukraina og Russland. Statens pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet, fikk i tredje kvartal en avkastning på bare 0,1 prosent. Aksjeinvesteringene gikk i minus. Den samlede avkastningen ble på 15 milliarder kroner, skriver Norges Bank i en pressemelding. Aksjeinvesteringene ga derimot en avkastning på minus 0,5 prosent. Etter to kvartaler med solid avkastning opplevde … Continued

Skyldes konflikten mellom Ukraina og Russland.

Statens pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet, fikk i tredje kvartal en avkastning på bare 0,1 prosent. Aksjeinvesteringene gikk i minus.

Den samlede avkastningen ble på 15 milliarder kroner, skriver Norges Bank i en pressemelding. Aksjeinvesteringene ga derimot en avkastning på minus 0,5 prosent.

Etter to kvartaler med solid avkastning opplevde vi et kvartal med tilnærmet nullavkastning, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Ifølge ham har usikkerhet på grunn av konflikten mellom Ukraina og Russland bidratt til negativ avkastning på europeiske aksjer. Amerikanske aksjer har derimot trukket oppover.

Generell negativ avkastning for aksjer ble utlignet av en positiv avkastning for fondets renteinvesteringer, forklarer Slyngstad.
Renteinvesteringene ga en avkastning på 0,9 prosent i tredje kvartal. Samtidig ga investeringer i fast eiendom en avkastning på 1,5 prosent.

I løpet av tredje kvartal kjøpte fondet flere nye bygg i Europa og USA. Den uttalte strategien er at andelen som er investert i eiendom, over tid skal økes til inntil 5 prosent av fondets verdi.

Ved utgangen av september utgjorde fondet totalt 5.534 milliarder kroner. Av dette var 61,4 prosent investert i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 1,3 prosent i eiendom.