Oljefondet verdt over 8.000 milliarder

Oljefondet har aldri vært større.

Både finanspolitikerne på Stortinget, finansminister Siv Jensen (Frp) og det norske folk kan glede seg over at oljefondet aldri har vært større.

– I forrige uke passerte fondet 8.000 milliarder kroner etter en svært god start på året, konstaterte oljefondets sjef Yngve Slyngstad i den årlige høringen om forvaltningen av fondet i Stortingets finanskomité tirsdag.

Siv Jensen hadde ingen store nyheter å komme med i sin redegjørelse. Det ble allerede i mars klart at regjeringen sier nei til å la fondet investere i unotert infrastruktur, som vindmøller, solenergi, sykehus, fengsler eller veier.

– Jeg vil advare mot å legge andre føringer enn finansielle på fondet, sa finansministeren, som mener fondet ikke er godt egnet til å bære politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko knyttet til slike investeringer.

Hun lukket imidlertid ikke døren helt.

– Det kan hende at man kan åpne for det på et senere tidspunkt, forklarte finansministeren.

Regjeringen anbefaler også å øke aksjeandelen i fondets investeringer til 70 prosent, i håp om økt avkastning i en tid med svært lave renter.

Jensen understreket også at regjeringens forventning til avkastning fra Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, nå er 3 prosent, mot tidligere 4 prosent.

– Dette er langsiktige anslag. Avkastningen vil kunne bli vesentlig høyere eller vesentlig lavere i enkelte år.

Også Statens pensjonsfond Norge deltok i høringen.

(©NTB)