Oljefondet kan avgjøre Lunds lønn

Nest største eier i BG Group. Som nest største eier i Helge Lunds nye arbeidsgiver BG Group kan oljefondet stanse et av leddene i den avgåtte Statoil-sjefens lukrative lønnsavtale. Ifølge opplysninger fra BG Group og utregninger Dagens Næringsliv har gjort, vil Lund maksimalt kunne innkassere snaue 180 millioner kroner hvert eneste år i fem år … Continued

Nest største eier i BG Group.

Som nest største eier i Helge Lunds nye arbeidsgiver BG Group kan oljefondet stanse et av leddene i den avgåtte Statoil-sjefens lukrative lønnsavtale.

Ifølge opplysninger fra BG Group og utregninger Dagens Næringsliv har gjort, vil Lund maksimalt kunne innkassere snaue 180 millioner kroner hvert eneste år i fem år som BG Groups øverste sjef.

Inkludert i lønnspakken er en aksjetildeling til en verdi av 12 millioner pund, eller om lag 120 millioner kroner. Norges Bank Investment Group, som forvalter Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet, er nest største eier i BG Group og må dermed stemme over milliontildelingen på en ekstraordinær generalforsamling innen utgangen av året, skriver avisen.