Olje og gass sto for 49,8 prosent av Norges eksport i mars

Mars ble nok en måned der Norge eksportere mer gass enn olje.

SSB har lagt frem eksport- og importtallene for mars i år.

Økningen fra mars i fjor var ganske formidabel. Totalt økte eksporten med 29 prosent, og for råolje og naturgass var økningen på henholdsvis 50,7 og 29,3 prosent.

Millioner kroner Økning
Total eksport 79.707 29 %
Råolje 18.216 50,7%
Naturgass 21.023 29,3%
Naturlige gasskondensater 493 26,9%
Skip og oljeplattformer 1.210 1820,6%
Fastlandseksport 38.764 17,4%
Fisk 8.814 19,4%

Det er også verdt å merke seg at råolje, naturgass og naturlige gasskondensater sto for hele 49,8 prosent av Norges eksport i mars,

I mars importerte Norge varer og tjenester for 56.987 millioner kroner. Dermed endte Norge med et overskudd på 22,7 milliarder kroner i overskudd på handelsbalansen.

Mars ble også nok en måned der gassinntektene var større enn oljeinntektene. Totalt eksporterte Norge olje for 18,2 milliarder, og naturgass for 21,0 milliarder kroner.