Bilde av Christian Rynning-Tønnesen

Noen klarer å tjene mye penger.

EBITDA på 2282 mill. i Q3. Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2014 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2282 millioner kroner, mot 1867 millioner kroner i samme periode i 2013. Store valutaeffekter og engangsposter ga et resultat etter skatt på 4151 millioner kroner mot -1681 millioner kroner i tredje kvartal året før, skriver selskapet i … Continued

EBITDA på 2282 mill. i Q3.

Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2014 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2282 millioner kroner, mot 1867 millioner kroner i samme periode i 2013. Store valutaeffekter og engangsposter ga et resultat etter skatt på 4151 millioner kroner mot -1681 millioner kroner i tredje kvartal året før, skriver selskapet i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var på 31,8 EUR/MWh. Det er 11 prosent lavere enn i tredje kvartal 2013. Konsernets kraft­produksjon var 12,2 TWh, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2013.

Statkrafts underliggende driftsresultat (EBITDA) for tredje kvartal ble på 2282 millioner kroner, som er en bedring på 22 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013. Langsiktige kraftkontrakter og høyere vannkraftproduksjon i Norden motvirket effekten av de lave kraft­prisene.

I tillegg var resultatene fra markedsaktivitetene bedre enn i tredje kvartal i fjor. Kvartalsresultatet er solid og viser robustheten i Statkrafts virksomhet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Store positive valutaeffekter som følge av en sterkere norsk krone mot euro, og en samlet gevinst på 2276 millioner kroner i forbindelse med salg av kraftverk i Finland og eierandeler i vindkraftverk i Storbritannia påvirket kvartalsresultatet positivt. En nedskriving på et prosjekt i Tyrkia bidro negativt med 1050 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 4151 millioner kroner, en for­bedring på 5832 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2013, som var et kvartal med store negative valutaeffekter. Valutaeffektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen.

Statkraftkonsernet har stor investeringsaktivitet innen fornybar energi. Kraftverket Kjensvatn i Norge ble offisielt åpnet i september. Det pågår rehabiliteringer av vannkraftverk i Norge og bygging av flere vannkraftprosjekter internasjonalt. Utbygging av en ny vindpark i Sverige og oppstarten av havvindprosjektet Dudgeon i Storbritannia går som planlagt. Det utvikles også ny fjernvarme i Sandefjord og Moss.

De gjennomførte transaksjonene og pågående investeringer vil bidra til å styrke Statkraft både i Norge og internasjonalt, sier Rynning-Tønnesen.