Bilde av Tommy Sundt

Nedskrivninger preger resultatet

Håper på en langsiktig løsning. Der produksjonen i tredje kvartal 2014 hovedsakelig var uendret fra forrige kvartal, har vesentlige nedskrivninger trukket resultatet for Norwegian Energy Company ASA (Noreco) ned til minus 1.101 millioner kroner, melder selskapet. Driftsinntekter i tredje kvartal 2014 var 296 millioner kroner, ned fra 318 millioner kroner i forrige kvartal. Lete- og … Continued

Håper på en langsiktig løsning.

Der produksjonen i tredje kvartal 2014 hovedsakelig var uendret fra forrige kvartal, har vesentlige nedskrivninger trukket resultatet for Norwegian Energy Company ASA (Noreco) ned til minus 1.101 millioner kroner, melder selskapet.

Driftsinntekter i tredje kvartal 2014 var 296 millioner kroner, ned fra 318 millioner kroner i forrige kvartal. Lete- og vurderingskostnader utgjorde 629 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av kostnadsføring av det britiske Huntington Fulmar-funnet (Maxwell), og driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var negativt med 556 millioner kroner sammenlignet med minus 29 millioner kroner i forrige kvartal.

Som tidligere meldt innebærer den negative utviklingen i produksjonen fra flere av Norecos produserende felt at det er nødvendig å sikre en langsiktig finansiell løsning. Det er iverksatt en full gjennomgang av tilgjengelige alternativer.

Vår viktigste prioritet på kort sikt er å sikre en langsiktig finansiell løsning, sier administrerende direktør i Noreco, Tommy Sundt.

Arbeidet med å kartlegge mulige løsninger til selskapets finansielle utfordringer pågår for fullt. Dialogen med kreditorer om betalingsutsettelser og henstand fra krav i gjeldende låneavtaler er konstruktiv og god, og vi forventer at det innen kort tid vil bli innkalt til et obligasjonseiermøte som vil avklare disse spørsmålene, fortsetter han.