Meget brA(BB)

Leverer solide tall. ABB-gruppen har i dag lagt fram tall for første kvartal 2015, som viser vekst i ordrer og inntekter, melder selskapet. 15 prosent ordrevekst inntekter tilbake til vekst, opp 3 prosent Stabil operasjonell EBITA-margin2 Resultat etter skatt opp 4 % Økt kontantstrøm fra driften Finansielt resultat påvirket av kraftig verdistigning for US dollar … Continued

Leverer solide tall.

ABB-gruppen har i dag lagt fram tall for første kvartal 2015, som viser vekst i ordrer og inntekter, melder selskapet.

  • 15 prosent ordrevekst
  • inntekter tilbake til vekst, opp 3 prosent
  • Stabil operasjonell EBITA-margin2
  • Resultat etter skatt opp 4 %
  • Økt kontantstrøm fra driften
  • Finansielt resultat påvirket av kraftig verdistigning for US dollar
  • Fortsatt fremdrift for Step change-programmet i Power Systems
  • Next Level-strategien: Samarbeid driver store, kombinerte kraft- og automasjonsordrer

Vi leverte et solid første kvartal med vekst i resultat etter skatt og økt kontantstrøm, som henger sammen med vår målsetting om å drive lønnsom vekst og bærekraftig verdiskaping, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

I et utfordrende marked har vi doblet ordreinngangen for store ordrer og holdt basisordrer på et stabilt nivå. Ordreinngangen økte i våre tre største land, USA, Kina og Tyskland på sammenliknbar basis, og vi vant viktige prosjekter takket være vårt kombinerte tilbud innen kraft og automasjonsteknologi, noe som gjenspeiler vår konkurransekraft. Vi har fått inntektene til å vokse igjen, ved å trekke på vår store ordrereserve og ha sterkt fokus på vekstområder i en generelt vanskelig markedssituasjon, sier han.

Vi fortsatte framgangen i vårt Step change-program i divisjon Power Systems. Ulike effekter og markedsutfordringer, blandt annet innen olje og gass, tynget marginene for resten av Gruppen. Vi har iverksatt tiltak vedrørende kostnader og produktivitet for å møte utfordringene, som en del av vårt kontinuerlige fokus på gjennomføring. Totalt sett leverte vi en stabil operasjonell EBITA-margin, sier han.

Vi ser de første resultatene av vår Next Level-strategi, noe som gir oss den selvtilliten vi trenger for å utnytte lønnsomme vekstmuligheter. Vi reduserer kostnader og restrukturerer for å møte usikkerheten i markedene i kvartalene som kommer, sier Spiesshofer.