Management Letter

Vår forretningsidé forutsetter god HMS. Marked Investeringsnivået på norsk sokkel har gjennomsnittlig vokst med 15 prosent årlig i perioden fra 2011 til 2013. I den kommende treårsperioden, fra 2014 til 2017, forventes det en avtagende vekst til rundt fem prosent årlig. I vurderingen av markedsutviklingen i denne perioden er det viktig huske på at startpunktet … Continued

Vår forretningsidé forutsetter god HMS.

Marked Investeringsnivået på norsk sokkel har gjennomsnittlig vokst med 15 prosent årlig i perioden fra 2011 til 2013. I den kommende treårsperioden, fra 2014 til 2017, forventes det en avtagende vekst til rundt fem prosent årlig. I vurderingen av markedsutviklingen i denne perioden er det viktig huske på at startpunktet (2013) har et rekordhøyt investeringsnivå. Dette, i kombinasjon med en fortsatt årlig vekst på fem prosent, gjør norsk sokkel fremdeles svært aktivt – kanskje det mest attraktive offshore-markedet i verden. Den viktigste forutsetningen for at overnevnte markedsutvikling på norsk sokkel skal inntreffe er stabil oljeprisutvikling. OPEC’s fremtidige produksjonsmål og BNP-utvikling i non-OECD land er herunder viktige parametere som vil påvirke fremtidig oljeprisutvikling.

Aktivitetsnivå

Beerenberg har innen forretningsområdet Maintenance & Modifications opplevd et jevnt høyt trykk i aktivitetsnivået gjennom hele tredje kvartal – også etter at den omfattende revisjonsstansen på Greater Ekofisk var avsluttet. I denne sammenhengen er det på sin plass for konsernledelsen å berømme både ConocoPhillips og Beerenbergs medarbeidere for en vel gjennomført revisjonsstans. Et svært høyt aktivitetsnivå er gjennom sommeren håndtert med god fremdrift og med gode HMS/K-statistikker intakt. Forventninger til aktivitetsutviklingen på øvrige offshore-oppdrag for Statoil og ExxonMobil er omfattende ved inngangen til fjerde kvartal. Tilsvarende er det godt trykk for Beerenberg både på landanleggene til Statoil på Kårstø og Shell på Nyhamna.

Innen forretningsområdet Benarx Solutions vil omfattende leveranser i Norge, Malaysia, Australia og Vestkysten av Afrika bidra til et høyt aktivitetsnivå i inn- og utland i fjerde kvartal.

Revisjonsstansen på Ekofisk har bidratt til høy kapasitetsutnyttelse innen forretningsområdet Cold Work Concepts (CWC) hittil i 2013. De kommende aktivitetene på ulike innretninger offshore og i høyaktivitetsperioden på Nyhamna (Ormen Lange) vil også sterkt bidra til å gjøre Cold Work Concepts til et vekstområde i kommende år.

HMS/K, teknologiutvikling og kompetanseheving Majoriteten av Beerenbergs klientportefølje fremhever sikkerhet, gjennomføringsevne og konkurransekraft som sine viktigste prioriteringer. Dette gjelder både internt i selskapene og ved deres evaluering av potensielle samarbeidspartnere. Vår forretningsidé forutsetter god HMS/K, som videre understøtter en stabil gjennomføringsevne, høy kostnadseffektivitet og kontinuerlig forbedret konkurransekraft. Derfor er det ikke tilfeldig at aktører som nettopp prioriterer sikkerhet, gjennomføringsevne og konkurransekraft dominerer ordrebøkene til Beerenberg.

– Morten Walde Konsernsjef

Management Letter er gjengitt med tillatelse fra Beerenberg