Lønnsom olje utvinnes ikke

Det er jo litt dumt. Tettere oppfølging av oljefelt med lang levetid kunne gitt betydelig større inntekter, mener Riksrevisjonen, som anbefaler mer myndighetsutøvelse. I en ny rapport har Riksrevisjonen gått gjennom forvaltningen av felt i Nordsjøen i årene 2006-2014. I dag er utvinningsgraden i Nordsjøen på 48 prosent. Hvis utvinningen øker med 1 prosent, tilsvarer … Continued

Det er jo litt dumt.

Tettere oppfølging av oljefelt med lang levetid kunne gitt betydelig større inntekter, mener Riksrevisjonen, som anbefaler mer myndighetsutøvelse.

I en ny rapport har Riksrevisjonen gått gjennom forvaltningen av felt i Nordsjøen i årene 2006-2014. I dag er utvinningsgraden i Nordsjøen på 48 prosent. Hvis utvinningen øker med 1 prosent, tilsvarer det 260 milliarder kroner i offentlige inntekter med dagens oljepris og omtrentlig dollarkurs.

Det må vi kunne si er mye penger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss

Han konkluderer med at Olje- og energidepartementet bare i begrenset grad bruker tilgjengelige virkemidler for å sikre økt utvinning i såkalte modne områder i Nordsjøen.

Dragkamp

Det er ofte en dragkamp mellom den norske oljeforvaltningen og selskapene om utnyttelsesgrad, og om nye funn som ligger nær eksisterende infrastruktur, skal bygges ut. Ofte er det også en kamp om tiden når utvinning av små tilleggsfunn er avhengige av infrastrukturen som er på plass. Riksrevisjonen anbefaler klarere retningslinjer overfor oljeselskapene om samordning av felt.

Ikke gjennomslag

Oljedirektoratet får ikke nok gjennomslag i å sikre god framdrift i tidskritiske prosjekter, mener Riksrevisjonen. Olje- og energidepartementet burde stille hardere krav om framtidig drift og utvikling av felt når plan for utvinning og drift (PUD) skal godkjennes. Det kan i noen tilfeller være behov for mer utøvelse av myndighet, heter det i rapporten.

Vi peker på at i felt med lang levetid vil det være behov for at Oljedirektoratet kan følge opp selskapene og rettighetshavernes planer om å stille krav til å forlenge produksjonen for å få mer ut av feltet, utdyper Foss overfor NTB.

Robust

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier den norske forvaltningsmodellen har vist seg å være robust over tid og har levert svært god verdiskaping fra olje- og gassressursene og store inntekter til staten.

Jeg vil ta med meg Riksrevisjonens vurderinger og anbefalinger i det videre arbeidet med å forvalte de norske olje- og gassressursene, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB.