Krever større effektivitet

Oljebransjen jobber sakte og dyrt. Sjefen i det statlige selskapet Petoro krever større effektivitet i Nordsjøen. Direktør Grethe K. Moen i Petoro AS som forvalter Statens direkte eierskap i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE), mener det må jobbes raskere og billigere hvis potensialet i statens direkte interesser i SDØE skal realiseres. Hun viser til at … Continued

Oljebransjen jobber sakte og dyrt.

Sjefen i det statlige selskapet Petoro krever større effektivitet i Nordsjøen.

Direktør Grethe K. Moen i Petoro AS som forvalter Statens direkte eierskap i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE), mener det må jobbes raskere og billigere hvis potensialet i statens direkte interesser i SDØE skal realiseres.

Hun viser til at flere sider ved boreprosessen i dag tar opptil dobbelt så lang tid som for 20 år siden.

Men Moen uttrykker likevel optimisme.

På den annen side vet vi altså at vi har greid å gjøre unna oppgaver dobbelt så fort før, sier hun.

Ineffektivitet
Ineffektiviteten har kommer over tid, påpeker hun.

Gode hensikter har skapt utilsiktede kostnader og snikende ineffektivitet over tid, sier Moen, som torsdag kunne rapportere om et driftsresultatet på 38,5 milliarder kroner i første kvartal, en økning fra 36,1 milliarder i samme periode i fjor.

Økningen tillegges først og fremst høyere priser enn før på olje og gass i norske kroner. I kvartalsrapporten oppgis det en gjennomsnittlig oljepris på 670 kroner fatet mot 641 kroner i fjor, og 2,57 kroner per standard kubikkmeter gass mot 2,25 kroner i 2013.

Av regnskapet ser man at investeringskostnadene har skutt været det siste året.

Investeringene i første kvartal viser stabilisering på et nivå om lag 40 prosent høyere enn i første kvartal 2013, sier Moen.

Doble antall brønner
Petoro vil doble antall brønner og halvere kostnadene per brønn for å realisere det store verdipotensialet i SDØE-porteføljen, både i funn og eksisterende felt.

Moen viser til at halvparten av utbyggingskostnaden er knyttet til boringen av produksjonsbrønner.

Jeg tror at vi gjennom forenkling, teknologi som øker kostnadseffektivitet og endring av kultur fra satsing på feilfrihet til satsing på effektivitet, kan oppnå radikalt økt effektivitet i forhold til det vi har i dag, sier hun.

©NTB