Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse
TEAM Nordmarka, Økonomi og Finans TEAM Nordmarka AS Foto: enerWE

Hvordan sikre videre vekst?

…når industrien har store utfordringer med kostnadene.

Torger Reve er Professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI hvor han også har vært rektor i to perioder.

Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole.

Hans siste forskningsarbeider har dreid seg om kunnskapsbasert næringslivsutvikling med analyser av alle de viktigste internasjonale næringer i Norge. Reve sitter i flere styrer og er en populær foredragsholder.

Torger Reve deltar som foredragsholder på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Her vil han dele sine tanker om hvordan sikre videre vekst samtidig som vi møter kostnadsutfordringene i industrien.

Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka og Deltek Nordic.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner