Konkursbølgen slår inn over oljefylkene

Men på landsbasis er det foreløpig nedgang i antallet konkurser.

Men på landsbasis er det foreløpig nedgang i antallet konkurser. 

I følge tall fra analyseselskapet Experian har antallet konkurser i fylker med høy andel oljerealtert virksomhet økt i årets første kvartal.

Sammenlignet med fjoråret økte antallet konkurser i Hordaland med 34 prosent, mens Rogaland så en økning på 14 prosent. Også Buskerud med sine mange oljerelaterte bedrifter økte konkursprosenten med 18 prosent.

— Det tar ofte litt fra fra en bedrift opplever en krise, til den må gå til skifteretten. Nå ser det imidlertid ut som den varslede konkursøkningen i oljefylkene slår inn, sier Frode Berg, administrerende direktør i Experian i en pressemelding.

I april hadde Hordaland en konkursøkning på hele 146 prosent, opp fra 26 konkurser i april 2015 til 64 konkurser i sammen måned i år. For Rogaland viser statistikken en konkursøkning på 54 prosent til 37 konkurser i april 2016, mens Buskerud øker med 32 prosent til 25.

Berg understreker likevel at nettopp april-måned må sees i lys av sesongvariasjoner, på bakgrunn av hvordan påsken faller hvert år.

— Likevel er tallene så tydelig at vi kan si at situasjonen forverres i oljefylkene. Fremover vil vi følge nøye med på konkursutviklingen i det oljeavhengige næringslivet i resten av landet, sier Berg.

Nedgang på landsbasis

I resten av landet derimot ser Experian en nedgang i antallet konkurser. Totalt har det vært 1584 konkurser, en nedgang på 0,5 prosent sammenliknet med i fjor.

— Disse tallene tyder på at todelingen i økonomien blir tydeligere. Mange oljerelaterte fylker har problemer, mens landsdeler som Østlandet og Nord-Norge som har en annen næringsstruktur, opplever foreløpig sterk økonomi og fall i antall konkurser, sier Berg.

Likevel, Berg avslutter med et lite forbehold: — Konkurstallene er ikke et helt presist bilde på tilstanden i norsk økonomi og inneholder en rekke feilkilder, og man skal være spesielt forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra utvikling i enkelte måneder. Eventuelle regulatoriske endringen kan dessuten påvirke konkursutviklingen uten at det er koblet opp mot risikoutviklingen i næringslivet.