Inntektsfall for Kværner

Kværners driftsinntekter sank med over 600 millioner kroner i første kvartal.

Kværners driftsinntekter sank med over 600 millioner kroner i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsinntektene falt til 1.554 millioner kroner, mot 2.228 millioner kroner i første kvartal i 2016. Justert driftsresultat før avskrivninger og gjeldsutgifter (EBITDA) endte på 105 millioner kroner i årets første kvartal, én million mindre enn i første kvartal i fjor.

– Vi har forutsigbar drift i alle delene av virksomheten vår, vi har styrket konkurransekraften og vi har en ordrebok som gir økt forutsigbarhet. Kværner er godt posisjonert for å forfølge flere muligheter vi ser i markedet fremover, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Ordreinngangen i første kvartal var på 6,6 milliarder kroner, noe som gjør at ordrereserven har økt til 10,8 milliarder kroner.

Nøkkeltall fra Kværner ASAs kvartalsregnskap for første kvartal 2017. Tall fra samme periode 2016 i parentes.

  • Driftsinntekter: 1.554 millioner kroner (2.228 millioner kroner)
  • Driftsresultat: 82 millioner kroner (60 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: 86 millioner kroner (26 millioner kroner)