Bilde fra Subsea Valley

De best betalte selgerne

Oljebransjen fortsatt på topp. B2B Salg har gjort en analyse av Statistisk Sentralbyrås statistikker for avlønning i Salg og Kontor/Kundeservice i Norge. Ikke overraskende er det ansatte i Olje- og Gassbransjen som er de store lønnsvinnerne. Dette er gjennomsnitlig månedslønn Gjennomsnittlig, estimert månedslønn i salg for 2013 var kr 37.416. Tilsvarende tall for Kontor/Kundeservice var … Continued

Oljebransjen fortsatt på topp.

B2B Salg har gjort en analyse av Statistisk Sentralbyrås statistikker for avlønning i Salg og Kontor/Kundeservice i Norge. Ikke overraskende er det ansatte i Olje- og Gassbransjen som er de store lønnsvinnerne.

Dette er gjennomsnitlig månedslønn

Gjennomsnittlig, estimert månedslønn i salg for 2013 var kr 37.416. Tilsvarende tall for Kontor/Kundeservice var kr 37.109.

De feteste lønningene, kanskje ikke overrasskende, er å finne innen Olje & Gass med solid månedlig salgslønn på kr 56.200, mens Kundeservice-medarbeidere må nøye seg med kr 46.800. Det er henholdsvis 50% og 26% over gjennomsnittet.

Her tjener de dårligst

På den andre siden av skalaen finner vi Hotell med månedslønn på kr 28.100 i Salg og 28.300 på Kundeservice. Det er henholdsvis 25% under snittet i Salg og 24% under snittet på Kundeservice. Helt nederst innen Salg finner vi Restaurant-bransjen der månedlig snittlønn ligger på kr 26.500 som er 29% under snittet.

Videre finner vi Industri der månedlønn er henholdsvis kr 36.200 (Salg) og 36.300 (Kundeservice), Samferdsel med kr 37.900 og 35.000, Informasjon / Kommunikasjon med kr 36.400 og kr 37.800 og Eiendom med kr 34.600 og kr 36.700.

En annen bransjen hvor det er trange tider i Salg er Varehandel der månedslønn er kr 30.800, 18% under snittet. I Varehandel er det åpenbart mer lønnsomt i Kundeservice for det betaler månedlige kr 34.300 som «bare» er 8% under snittet.

Tjener du mer eller mindre enn en gjennomsnitlig selger?

Disse statistikkene og tallene bør nok tas med en liten klype salt, men de gir gode indikasjoner på lønnsnivåer bransjene i mellom og hvor nivået ligge i det store og det hele.

Mens en selger innen Olje og Gass i snitt tjener nesten kr 675.000 pr år, må en snittselger i Restaurantbransjen nøye seg med under halvparten, nemlig kr 318.000 pr år.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra B2Bsalg.no.