Bilde av penger.

Halv mrd. i underskudd

Skyldes store nedskrivinger. Store nedskrivninger tvinger Aker-konsernet langt under nullpunktet i andre kvartal – trass i større inntekter og en solid verdiøkning i eierinteresser. Konsernet fikk et underskudd i andre kvartal på 466 millioner kroner etter skatt, mot 467 millioner kroner i overskudd i samme kvartal i fjor. Årsaken er blant annet nedskrivninger og engangsposter, … Continued

Skyldes store nedskrivinger.

Store nedskrivninger tvinger Aker-konsernet langt under nullpunktet i andre kvartal – trass i større inntekter og en solid verdiøkning i eierinteresser.

Konsernet fikk et underskudd i andre kvartal på 466 millioner kroner etter skatt, mot 467 millioner kroner i overskudd i samme kvartal i fjor.

Årsaken er blant annet nedskrivninger og engangsposter, som utgjorde 1.145 millioner kroner i perioden, inkludert verdijusteringen på skipene Skandi Aker og Aker Wayfarer på 951 millioner, ifølge E24.

Driftsinntektene økte 1,7 milliarder kroner til 17 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det ga et driftsresultat før nedskrivninger og avskrivninger på 2 milliarder kroner – opp fra 1,15 milliarder kroner i fjor.

Driftsresultat etter nedskrivninger og avskrivninger ble 203 millioner kroner.

Konsernet selv legger imidlertid betydelig mer vekt på verdien av eierinteressene, først og fremst i flere industriselskaper – som Kværner, Det norske og Aker Solutuions – på 24,2 milliarder kroner, etter en verdiøkning på 5,5 prosent i andre kvartal alene. Etter justering for utbetaling av utbytte til aksjonærene på 940 millioner kroner melder Aker om en verdiøkning på eiendelene på 10 prosent.

Aker leverte solid vekst i andre kvartal, og økte den verdijusterte egenkapitalen med 10 prosent justert for utbytte, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i en kommentar.

©NTB