Bilde av fjellet

Gresset kan være grønnere

Store muligheter utenfor oljebransjen. Over 6000 stillinger i oljebransjen har forsvunnet over natta. Det er smertefullt for de det gjelder. Samtidig åpnes nye dører. Mange har allerede fått ny jobb. Arbeidsledigheten i Norge er lav, og HR- og rekrutteringsansvarlige i andre bransjer ser nå mot oljebransjen for å hente de rette kandidatene. Trond Markussen er … Continued

Store muligheter utenfor oljebransjen.

Over 6000 stillinger i oljebransjen har forsvunnet over natta. Det er smertefullt for de det gjelder. Samtidig åpnes nye dører. Mange har allerede fått ny jobb. Arbeidsledigheten i Norge er lav, og HR- og rekrutteringsansvarlige i andre bransjer ser nå mot oljebransjen for å hente de rette kandidatene.

Trond Markussen er Competence Manager i DNB. I et intervju med enerWE forteller han at de nå ser mot oljebransjen.

Vi har flere ledige stillinger i seksjon for Systemer og kompetanseproduksjon, forteller han til enerWE. Vi har på ingen måte noen krav om at kandidatene skal komme fra oljebransjen. Alle kandidater vurderes etter et sett med kriterier der dette ikke er at av kriteriene. Samtidig så vet vi av erfaring at når det er utfordringer i noen bransjer, så skjer det en forflytning av kvalifisert personell over til andre bransjer.

Vi vet at oljebransjen jobber strategisk med HR og kompetanseutvikling, og det er derfor spennende å se om vi får noen søkere fra nettopp den bransjen.

Seksjon Systemer og Kompetanseproduksjon ble etablert som ledd i profesjonaliseringen av HR Services som leverandør av Shared Service og fellestjenester innenfor HR som konsernfunksjon. Seksjonen bidrar blant annet til å planlegge å designe kompetansetiltak i samspill med de øvrige divisjonene i HR.

Vi søker nå en kreativ, entusiastisk person med masse arbeidsglede og praktisk erfaring til å utvikle og produsere nettbaserte kompetanseutviklingsprogrammer, forteller Markussen. Vi vet oljebransjen lenge har vært i front når det gjelder e-læring, og vi ser at vi kan dra stor nytte av erfaringsoverføring på tvers av bransjene.

Dersom du ønsker mer informasjon om mulighetene i DNB, så kan du kontakte Trond Markussen (trond.markussen@dnb.no). Kanskje er gresset grønnere på den andre siden, i selskapet med grønn logo.