Bilde av Morten Garman

Fratredelser fra styret

Forlater Noreco med umiddelbar virkning. Styreleder Morten Garman (bildet) og styremedlem Erik Henriksen har meddelt at de med umiddelbar virkning fratrer fra styret i Noreco. Det skriver selskapet i en pressemelding. Styret vil i samråd med selskapets valgkomité på egnet tidspunkt vurdere om det skal innkalles til generalforsamling for å foreta eventuelt suppleringsvalg.

Forlater Noreco med umiddelbar virkning.

Styreleder Morten Garman (bildet) og styremedlem Erik Henriksen har meddelt at de med umiddelbar virkning fratrer fra styret i Noreco. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Styret vil i samråd med selskapets valgkomité på egnet tidspunkt vurdere om det skal innkalles til generalforsamling for å foreta eventuelt suppleringsvalg.