Bilde fra Vats

Flere arbeidsledige

En økning i januar. Det ble 600 flere arbeidsledige her i landet i løpet av januar, viser sesongjusterte tall fra Nav. En svekket oljebransje bidro til at flere nå er uten jobb. Ledigheten er nå på 3,1 prosent, mot 3,0 prosent på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte … Continued

En økning i januar.

Det ble 600 flere arbeidsledige her i landet i løpet av januar, viser sesongjusterte tall fra Nav. En svekket oljebransje bidro til at flere nå er uten jobb.

Ledigheten er nå på 3,1 prosent, mot 3,0 prosent på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer, opplyser Nav.

Etter at arbeidsledigheten har holdt seg stabil gjennom høsten ser vi en økning i januar. Økningen er størst på Vestlandet og i yrker knyttet til oljeindustrien. Dette henger sammen med lavere oljepriser og lavere investeringer i oljesektoren, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Veksten i arbeidsledige var noe høyere enn antatt på forhånd. Ledigheten økte blant ingeniører og arbeider i industrien. Det er et klart signal om at den spådde svekkelsen av oljerelaterte industrier nå påvirker arbeidsledigheten, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i sin analyse av tallene.

Målt i antall personer økte ledigheten mest for ingeniør og i IKT-yrker og industriarbeid. Innen reiseliv, transport og akademiske yrker var det en liten nedgang.

Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal var fylkene med størst prosentvis økning i ledigheten i januar, mens Hedmark og Aust-Agder var fylkene med størst nedgang.