First we take Manhattan

Then we take Berlin. Statoils representasjonskontor i Berlin ble offisielt åpnet 27. november av direktør for markedsføring og handel, Rune Bjørnson. Åpningen av kontoret viser Statoils økte ambisjoner i det tyske markedet, melder selskapet. Jeg er glad for at Statoil nå har etablert et Berlin-kontor. Det markerer en ytterligere opptrapping av Statoils engasjement i Tyskland. … Continued

Then we take Berlin.

Statoils representasjonskontor i Berlin ble offisielt åpnet 27. november av direktør for markedsføring og handel, Rune Bjørnson. Åpningen av kontoret viser Statoils økte ambisjoner i det tyske markedet, melder selskapet.

Jeg er glad for at Statoil nå har etablert et Berlin-kontor. Det markerer en ytterligere opptrapping av Statoils engasjement i Tyskland. Vi legger opp til en mer aktiv deltakelse i den tyske energidiskusjonen, noe som er naturlig i lys av vår kommersielle rolle, sier Bjørnson.

Fremstående representanter fra den tyske regjeringen, Forbundsdagen, næringslivet og akademia deltok under åpningen, blant annet Hubertus Heil, stedfortredende parlamentarisk leder for SPD.

Den norske regjeringen var representert ved den nye ambassadøren i Tyskland, Elisabeth Walaas, og avdelingsdirektør Erik Dugstad i Olje- og energidepartementet.

Statoil er i dag den nest største leverandøren av naturgass til Tyskland og har levert gass fra Norge i over 35 år gjennom tre direkte rørledninger.
Naturgass er en viktig bestanddel av den tyske økonomien, og dekker omkring 22 prosent av samlet energietterspørsel.

Det er ingen tvil om at Statoil har ressurser til å opprettholde, og til og med øke, sine forsyninger til Tyskland, og bidra til at landet når sine energi- og miljømål. Vi er her for å formidle til den tyske regjerningen, parlamentsmedlemmer og andre interessenter at gass fortsatt bør være en del av løsningen når Tyskland satser på å utvikle sin energipolitikk, sier Bjørnson.

Berlin-kontoret ledes av Jan K. Karlsen, tidligere leder for Statoils Washington DC-kontor.

Tyskland er et meget viktig marked for oss. Tidspunktet for den offisielle åpningen sammenfaller med den tyske energidebatten i forbindelse med en omlegging av energimiksen i landet – Die Energiewende, sier Karlsen.

Naturgass vil utvilsomt være avgjørende for å sikre en vellykket omlegging både fra et kostnads- og klimaperspektiv, sier han.