Eldrebølgen på sokkelen

Staten må betale 80 %. Det er boret over 5000 utvinningsbrønner i Norge. Norsk olje og gass anslår at 3000 av disse bør plugges permanent i løpet av de kommende årene. Med dagens teknologi og sikkerhetskrav vil dette ta ca. 20 år. Medregnet nye brønner som forventes å bores i denne perioden vil jobben ta … Continued

Staten må betale 80 %.

Det er boret over 5000 utvinningsbrønner i Norge. Norsk olje og gass anslår at 3000 av disse bør plugges permanent i løpet av de kommende årene. Med dagens teknologi og sikkerhetskrav vil dette ta ca. 20 år. Medregnet nye brønner som forventes å bores i denne perioden vil jobben ta ca. 40 år, og kostnadene vil komme opp i 900 milliarder kroner, melder SINTEF.

Problematikken har et nasjonaløkonomisk perspektiv. For av denne summen vil staten måtte betale nesten 80%.

  • Hvorfor er det så mye dyrere å plugge brønner i Norge enn i England?
  • Hvordan kan vi effektivisere arbeidet og samtidig nå mål om økt utvinning fra nye reservoar?
  • Hvorfor er reglementet så strikt som det er?
  • hvem har ansvaret for å samle inn faktisk statistikk om hvor mange brønner som er plugget og hvem som gjenstår å plugges?

SINTEF inviterer til gratis seminar i Oslo den 3. desember der disse spørsmålene blir belyst.

Klikk her for mer informasjon.