Bytta bort kua

…fikk fela igjen. Noreco Norway AS og North Energy ASA er enige om å bytte lisensandeler mellom seg. Som følge av avtalen vil Noreco øke sin eierandel i Haribo-lisensen PL616 i Nordsjøen og redusere sin eierandel i Verdande-lisensen PL484 i Norskehavet. Norecos eierandel i PL616 vil øke fra 20 prosent til 30 prosent som følge … Continued

…fikk fela igjen.

Noreco Norway AS og North Energy ASA er enige om å bytte lisensandeler mellom seg. Som følge av avtalen vil Noreco øke sin eierandel i Haribo-lisensen PL616 i Nordsjøen og redusere sin eierandel i Verdande-lisensen PL484 i Norskehavet.

Norecos eierandel i PL616 vil øke fra 20 prosent til 30 prosent som følge av avtalen. Denne lisensen inneholder blant annet Haribo-prospektet hvor det nylig ble besluttet å bore en letebrønn, sannsynligvis medio 2015. Reserveanslaget for dette prospektet er 69-192 millioner fat oljeekvivalenter.

Videre vil Noreco Norway AS i følge avtalen overdra 15 prosent av PL484 til North Energy ASA. Etter dette vil Norecos eierandel i lisensen der

Verdande-brønnen nylig ble boret være 15 prosent.

Overdragelsene vil bli gjennomført med effekt fra 1. juli 2014. Transaksjonene forutsetter myndighetsgodkjennelse.