Bilde av penger.

Blir de enige i morgen?

Håper på moderat oppgjør. Det er satt av to dager til forhandlingene mellom Norsk olje og gass og Industri Energi og Safe, skriver Norsk olje og gass på sine nettsider. Forhandlingene gjelder i hovedsak ansatte i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk sokkel innen undervannsaktiviteter og bore- og brønnaktiviteter. Etter planen skal partene … Continued

Håper på moderat oppgjør.

Det er satt av to dager til forhandlingene mellom Norsk olje og gass og Industri Energi og Safe, skriver Norsk olje og gass på sine nettsider. Forhandlingene gjelder i hovedsak ansatte i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk sokkel innen undervannsaktiviteter og bore- og brønnaktiviteter. Etter planen skal partene komme til en løsning tirsdag 12.mai.

Lønnsveksten i industrien har vært god i flere år. De senere årene har kostnadene økt, og i en høyere takt enn produksjonen.

Vi må i være konkurransedyktige i et globalt marked og for en langsiktig fremtid. Da må vi få til et oppgjør som er ytterst moderat, og som bidrar til å bedre konkurransekraften i industrien, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Bakteppet for årets oppgjør

De sentrale forhandlingene er mellom NHO, LO og YS. Hovedorganisasjonene forhandlet samlet på vegne av sine forbund.16. mars ble disse kravene overlevert og partene kom til enighet den 26. mars. Denne enigheten danner grunnlag for de forbundsvise, lokale oppgjørene.

Det sentrale oppgjøret ble svært moderat og løsningen man kom frem gir klare føringer for etterfølgende forhandlinger og de lokale oppgjørene

Avtalen omfatter ansatte på oljeservice, og det er satt av to dager til forhandlingene.