Bilde av penger.

Behov for investeringer

Nytt regelverk. Vi trenger ny og kostnadseffektiv teknologi innen plugging av brønner, sier Jan Krokeide, fagsjef boring og brønn i Norsk olje og gass. Norsk olje og gass etablerte i 2009 Plug & Abandonment Forum (PAF) hvor selskapene møtes for å diskutere felles utfordringer. Torsdag denne uken inviterte PAF til en konferanse om fremtidens teknologiske … Continued

Nytt regelverk.

Vi trenger ny og kostnadseffektiv teknologi innen plugging av brønner, sier Jan Krokeide, fagsjef boring og brønn i Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass etablerte i 2009 Plug & Abandonment Forum (PAF) hvor selskapene møtes for å diskutere felles utfordringer. Torsdag denne uken inviterte PAF til en konferanse om fremtidens teknologiske innovasjoner for avslutning av brønner. Hele 300 deltagere møtte opp for å høre om temaet, skriver Norsk olje og gass på sine nettsider.

Tid er penger
Martin Straume; BP; og leder av PAF, holdt et innlegg hvor han tok utgangspunkt i at det er om lag 3000 brønner per dags dato på norsk sokkel som må avsluttes. Med et tenkt eksempel på 15 rigger som settes av til dette på fulltid, vil det ta 20 år å fullføre jobben med dagens praksis og teknologi.

Dette eksempelet blir brukt for å vise nødvendigheten av ny teknologi som kan gjøre prosessen mer effektiv, og dermed kan man potensielt spare betydelige summer.

Straume peker på at samarbeid med forskningsmiljøer og teknologiutviklingsmiljøer vil være viktig for å få fram optimale løsninger. Kontakt med f eks Petromaks2, Demo2000, eller hos Innovasjon Norge kan være relevant i denne sammenhengen

Nytt regelverk
Det er fjerde gang denne konferansen finner sted. Første konferanse i 2011 deltok 130 personer med fokus på utfordringene knyttet til P&A. I år er det stor oppmerksomhet knyttet til denne årlige konferansen, – noe det høye deltagerantallet bekrefter. Nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2014 gjør temaet ytterligere aktuelt.