Deltek, Økonomi og Finans Karin Thomsen Foto: enerWE

Bedre prosjektstyring i olja

Tilpasset capex-prosjekter.

Deltek har lansert nye løsninger for prosjektplanlegging i Norden og utvider dermed sin produktportefølje for prosjektorienterte virksomheter.

Med produktet Deltek Acumen dekker Delteks løsninger nå i enda større grad også den kritiske starten av prosjektsyklusen – planleggingen. Deltek Acumen produktene analyserer kvaliteten i prosjektplaner, benchmarker mot bransjestandarder, hjelper til med å håndtere risiko og simulerer effekt av tiltak.

Deltek Acumen produktene fokuserer på å forbedre nøyaktigheten av prosjektprognoser slik at man med bedre presisjon kan forutsi når prosjektet vil være ferdig, samt ha et langt mer nøyaktig estimat på kostnadene i prosjektet.

Vår filosofi er at prosjekter ikke mislykkes på grunn av dårlig gjennomføring –  de blir forsinket og overskrider budsjett fordi den opprinnelige planen og prognosen for ferdigstillelse var for aggressiv og kanskje for optimistisk, uten hensyn til potensiell risiko og usikkerhet av omfang», sier Dan Patterson, VP Product Strategy, Deltek.

Deltek Acumen produktene egner seg for rådgivende ingeniørselskaper, entreprenører, oljebransjen, bioteknologi og selskaper innen kraft og infrastruktur som vei, bane og nett.

Se video av Dan Patterson fortelle mer om Deltek Acumen.

Denne artikkelen er skrevet av Deltek som er kunde av enerWE AS

Deltek

Deltek er en ledende leverandør av forretningssystemer til kunnskapsbedrifter. 15.000 virksomheter og mer enn 2 millioner brukere i over 80 land, bruker daglig Deltek sine løsninger for å identifisere nye forretningsmuligheter, optimere deres ressursutnyttelse og forretningsprosesser og levere mer lønnsomme prosjekter.
Annonse
Ads banner