ABB slår alle rekorder

Tidenes beste ordreinngang. En solid ordrereserve og en god ordreinngang gjennom hele 2014 bidro til relativt stabile driftsinntekter og marginer i forhold til året før, melder ABB. At vi passerer ti milliarder kroner i omsetning og én milliard kroner i resultat er godkjent. På fem år har omsetningen vokst mer enn 40 prosent, og det … Continued

Tidenes beste ordreinngang.

En solid ordrereserve og en god ordreinngang gjennom hele 2014 bidro til relativt stabile driftsinntekter og marginer i forhold til året før, melder ABB.

At vi passerer ti milliarder kroner i omsetning og én milliard kroner i resultat er godkjent. På fem år har omsetningen vokst mer enn 40 prosent, og det viser at vi har lykkes i å holde stø kurs i usikkert farvann, sier administrerende direktør Steffen Waal.

Ordreinngangen var stabilt god gjennom hele året, og ABB nådde 10,5 milliarder kroner før utgangen av desember. Det er over budsjett og rekord i selskapet med nåværende organisering. Siden 2010 har ordreinngangen til ABB vokst med 65 prosent.

Vi har sikret oss flere store olje- og gasskontrakter gjennom året og vunnet flere ordrer enn ventet innen marinemarkedet. I tillegg vokser de fleste av våre andre segmenter, sier Waal.

I forhold til 2013 falt driftsinntektene marginalt med -1 prosent til 10 730 MNOK, mens ordreinngangen endte på 10 525 MNOK, opp 4 prosent fra året før. Det operative driftsresultatet endte på 996 MNOK, ned 2 prosent.

Det viktigste enkeltprosjektet i 2014 har vært den nye likestrømsforbindelsen mellom Kollsnes og Troll A-plattformen. For andre gang har Statoil valgt forsyne elektrisk drevne gasskompressorer om bord med miljøvennlig strøm fra land.

Den største prosentvise veksten har ABB i divisjon Lavspenningsprodukter (19 prosent), mens også Power Systems (13 prosent) og Discrete Automation and Motion (10 prosent) oppnådde vesentlig vekst i 2014. I divisjon Process Automation falt inntektene med 4 prosent på grunn av en lavere ordrereserve innen marinevirksomheten ved årets start.

ABB skal fortsatt ha høyt fokus på å bedre interne prosesser, kutte kostnader og øke konkurransekraft, noe som også vil være bærende elementer for å sikre videre vekst og nå strategiske mål.

Verdensøkonomien er fortsatt preget av usikkerhet, noe vi må ta hensyn til når vi driver vår virksomhet. Betydelig fall i oljeprisen samt store svingninger i valutakurs er forhold som vil påvirke oss i 2015, men effekten er fortsatt for tidlig å forutse, sier Waal.