ABB med sterk ordrevekst

Ordreinngangen opp 28 prosent. ABB la i dag fram tallene for tredje kvartal, hvor selskaper har fokusert på organisk vekst og de tilhørende strategiske initiativene som resulterte i en sterk ordrevekst i alle regioner i kvartalet. Det skriver selskapet i en pressemelding. Ordreinngangen opp 28 prosent, drevet av store infrastrukturordrer innen kraft og olje og … Continued

Ordreinngangen opp 28 prosent.

ABB la i dag fram tallene for tredje kvartal, hvor selskaper har fokusert på organisk vekst og de tilhørende strategiske initiativene som resulterte i en sterk ordrevekst i alle regioner i kvartalet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

  • Ordreinngangen opp 28 prosent, drevet av store infrastrukturordrer innen kraft og olje og gass
  • Basisordrer økte for femte kvartalet på rad
  • Power Systems sitt «step change» program er i rute med operasjonell EBITDA i balanse i tredje kvartal
  • Inntekter og operasjonell EBITDA gjenspeiler et lavere utgangspunkt for ordrereserve og Power Systems
  • Kostnadsreduksjoner og kontantstrøm er i rute
  • Lanserte Next Level-strategien som tar sikte på å akselerere den bærekraftige verdiskapingen

Den totale ordreinngangen økte til 11,2 milliarder dollar, spesielt takket være store ordrer (over 15 millioner dollar), blant annet til en kraftforbindelse i Europa, et gruveprosjekt i Amerika og et gassbehandlingsanlegg i Afrika. Basisordrer (under 15 millioner dollar) økte i alle regioner. Fortsatt vellykket implementering av ABBs servicestrategi førte til en økning på 10 prosent på serviceordrer i kvartalet.

Vårt program for lønnsom vekst har skapt en sunn ordresituasjon på tvers av alle regioner. Det er oppmuntrende å se at vi vinner store, attraktive prosjekter og at det er vekst i basisordrer for femte kvartalet på rad, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

I tråd med en lavere ordrereserve ved inngangen til 2014, ble inntektene 6 prosent lavere (4 med sammenliknbare tall) og endte på 9,8 milliarder dollar. Den operasjonelle EBITDA var på 14,3 prosent i tredje kvartal, mot 15,7 prosent året før. Marginen gjenspeiler lavere inntekter og resultatet innen divisjon Power Systems.

I Power Systems har vi nådd betydelige milepæler i prosjektgjennomføring, samtidig som vi har fortsatt å redusere risikoen i porteføljen og innført en ny forretningsmodell for vindprosjekter. Divisjonen gikk i balanse i kvartalet. Vi fortsetter å gjennomføre målrettede tiltak for å komme i mål med omstillingsprosessen og for å takle de utfordringene som fortsatt gjenstår. Totalt sett er vi i rute med våre tiltak for effektiv og konsekvent gjennomføring, inklusive kostnadsreduksjoner, sier Ulrich Spiesshofer.

Driftsresultatet endte på 734 millioner dollar, og gevinst per aksje endte på 0,32 dollar. Målrettede tiltak for netto arbeidskapital økte kontantstrømmen fra driften med 29 prosent i de første ni månedene. ABB har initiert et aksjegjenkjøpsprogram verdt fire milliarder dollar som ble lansert i september, og kjøpte aksjer med en verdi av rundt 350 millioner dollar i kvartalet.

Vi driver lønnsom vekst gjennom å ta større markedsandeler, tilby nye tjenester og produkter og selge en større del av vår portefølje til flere bransjer enn vi har gjort til nå. Vi vil fortsette å styre kostnader og kontanter nøye, ettersom utsiktene for verdensøkonomien på kort sikt i økende grad er usikker. Hele ledelsen gjennomfører beslutninger som er i tråd med vår Next Level-strategi, som ble annonsert på vår kapitalmarkedsdag i september, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.