1,3 millioner i bot til NTE

Brudd på krav om minstevannføring i Stjørdalselva. Kraftselskapet NTE Energi AS er ilagt et gebyr på 1,3 millioner kroner for å ha brutt kravet om minstevannføring i laksevassdraget Stjørdalselva. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble kravet om minstevannføring i elva brutt i perioden 10.-15. april i fjor. Selskapet er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på … Continued

Brudd på krav om minstevannføring i Stjørdalselva.

Kraftselskapet NTE Energi AS er ilagt et gebyr på 1,3 millioner kroner for å ha brutt kravet om minstevannføring i laksevassdraget Stjørdalselva.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble kravet om minstevannføring i elva brutt i perioden 10.-15. april i fjor. Selskapet er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på 1,3 millioner kroner.

Skadepotensialet i denne saken er stort, i og med at området som ble berørt av den lave vannføringen, er det viktigste gyte- og oppvekstområdet for laksebestanden i Stjørdalselva. Det er anslått at minst 10-12 gytegroper ble tørrlagt under hendelsen, og at om lag 16 groper lå i grenseland og ville vært utsatt ved ytterligere reduksjon i vannføringen, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

Stjørdalsvassdraget har status som nasjonalt laksevassdrag og er dermed underlagt strengere forvaltning enn andre vassdrag.

NVE er kritisk til at NTE Energi AS i sin produksjonsplanlegging ikke tok hensyn til at tilsiget vinteren 2012/13 var ekstremt lavt. Selskapet burde ha brukt større ressurser for å redusere usikkerheten knyttet til målingene og satt av en større vannressurs som reserve utover våren, sier Leirset.

Vedtaket om overtredelsesgebyr kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Vi kommer til å gå grundig gjennom saken før vi bestemmer oss for om vi skal påklage vedtaket eller ikke, sier administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi til NTB.

©NTB