104,5 milliarder inn i oljeskatt i år

Så lenge oljeprisen holder seg stabil er dette et godt anslag. I år vil oljeselskapene betale 104,5 milliarder kroner i skatt, viser anslag fra Oljeskattekontoret. Det er nesten en halvering fra 2013. Årets skatteanslag på drøyt 100 milliarder er det laveste på minst ti år, viser en oversikt fra Oljeskattekontoret. – Anslagene pleier å treffe ganske bra … Continued

Så lenge oljeprisen holder seg stabil er dette et godt anslag.

I år vil oljeselskapene betale 104,5 milliarder kroner i skatt, viser anslag fra Oljeskattekontoret. Det er nesten en halvering fra 2013.

Årets skatteanslag på drøyt 100 milliarder er det laveste på minst ti år, viser en oversikt fra Oljeskattekontoret.

– Anslagene pleier å treffe ganske bra så lenge oljeprisen og dollarkursen holder seg relativt stabil, seksjonssjef Erik Solheim ved Oljeskattekontoret til NTB.

Pengene går rett inn i Statens pensjonsfond Utland – eller oljefondet.

I 2013 betalte selskaper som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk sokkel, i alt 192,3 milliarder kroner i skatt, 87,8 milliarder mer enn årets anslag, mens det i fjor ble innbetalt 165,7 milliarder kroner i forhåndsskatt.

Imidlertid blir det reelle skattenivået for 2014 trolig noe lavere på grunn av den lave oljeprisen i siste halvdel av året.