Tildelt tre lisenser

Eni Norge er tildelt et operatørskap og to partnerskap. I forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012) er Eni Norge blitt tildelt et operatørskap og to partnerskap. Selskapet er operatør i PL 697 og partner i PL 696 i Barentshavet, samt partner i PL 091 D i Norskehavet. Eni Norge er svært tilfreds … Continued

Eni Norge er tildelt et operatørskap og to partnerskap.

I forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012) er Eni Norge blitt tildelt et operatørskap og to partnerskap. Selskapet er operatør i PL 697 og partner i PL 696 i Barentshavet, samt partner i PL 091 D i Norskehavet.

Eni Norge er svært tilfreds med tildelingen. Den bekrefter vår langsiktige strategi i Norge og spesielt i Barentshavet.

Eni Norge er operatør i PL 697, med en andel på 65 prosent og Statoil som partner (35 prosent). I PL 696 er Eni Norge partner med en andel på 30 prosent, med Statoil som operatør (50 prosent) og Petoro som partner (20 prosent). I Norskehavet er Eni Norge partner i PL 091 D med 7,9 prosent og Statoil som operatør (59,1 prosent) og ExxonMobil som partner (33 prosent).

Tildelingene i TFO 2012 ble offentliggjort av Olje- og energidepartementet 15. januar 2012 og omfattet 51 utvinningstillatelser fordelt på Barentshavet (3), Norskehavet (14) og Nordsjøen (34). 40 selskap ble tilbudt andeler og 23 selskap har fått tilbud om operatørskap.

Eni Norge er en del av Eni, som er et italiensk integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.

Kilde: eninorge.com

Foto: Eni Norge