Strategisk viktige områder

Det er ikke tatt en endelig beslutning. GDF SUEZ E&P Norge er operatør for Gjøa-feltet og har det siste året ledet et forum for alle operatørene i området for å søke fremtidig gode produksjonsløsninger for flere mindre funn rundt Gjøa. Dette er første gang fem operatører setter seg ned for å diskutere felles løsninger for … Continued

Det er ikke tatt en endelig beslutning.

GDF SUEZ E&P Norge er operatør for Gjøa-feltet og har det siste året ledet et forum for alle operatørene i området for å søke fremtidig gode produksjonsløsninger for flere mindre funn rundt Gjøa.

Dette er første gang fem operatører setter seg ned for å diskutere felles løsninger for et helt område før en løsning er vedtatt. GDF SUEZ har ledet an i dette arbeidet som har vært svært fruktbart med tanke på økt insikt i området. Samarbeidet er viktig med tanke på best mulig utnyttelse av reservene til felleskapets beste, fortalte Geir Pettersen.

Selskapet har også en uttalt strategi mot nord, med fem operatørskap i Barentshavet og neste opererte letebrønn i begynnelsen av februar 2014; Byrkje i PL 607

Helt siden selskapet etablerte seg i Norge har vi vært partner i Snøhvit. Vi har siden den gang være proaktive i dette området og har i tillegg til flere operatørskap og partnerskap i Barentshavet, kjøpt seismikkpakkene fra OD for områdene Lofoten/Vesterålen, Barents sørøst og Jan Mayen. Ved et funn i Barentshavet er vi klare til å ta ansvaret for hele prosessen frem til utbygging og produksjon av et felt, uttalte Pettersen.

I tillegg til disse strategisk viktige satsingsområdene er GDF SUEZ partner i et av de største pågående utbyggingsprosjektene i Nordsjøen, Gudrun. Et prosjekt som ser ut til å bli levert på tid, under budsjett og med planlagt produksjonsstart i første kvartal 2014.

Pettersen fikk spørsmål om fremtiden til Njord-plattformen som for øyeblikket har produksjonsstans på grunn av behov for forsterkninger i plattformstrukturen.

Det er ikke tatt en endelig beslutning om hva slags løsning som velges for å sikre plattformen på Njord-feltet. Men, jeg har tro på at feltet og området er levedyktig i mange år fremover – spesielt etter funnet på Snilehorn nå i november, sa Geir Pettersen, viseadministrerende direktør i GDF SUEZ E&P Norge.

Kilde: gdfsuezep.no

Lenke til presentasjon: http://www.gdfsuezep.no/Documents/Presentation_to_NOC_2013_-_Geir_Pettersen.pdf