5. største funn på norsk sokkel

Lundin skyter blink nordvest for Snøhvit. Selskapet Lundin har gjort et stort funn av olje og gass i Barentshavet 16 mil fra norskekysten. Dermed øker sannsynligheten for produksjon i dette området. Foreløpige beregninger tyder på at selskapet har funnet olje og gass tilsvarende mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter. Dette et stort funn, fastslår oljeanalytiker … Continued

Lundin skyter blink nordvest for Snøhvit.

Selskapet Lundin har gjort et stort funn av olje og gass i Barentshavet 16 mil fra norskekysten. Dermed øker sannsynligheten for produksjon i dette området.

Foreløpige beregninger tyder på at selskapet har funnet olje og gass tilsvarende mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette et stort funn, fastslår oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea overfor NTB.

Funnet kan vise seg å bli det femte største som er gjort på norsk sokkel. Men anslagene er usikre, og det er mulig at Lundin-funnet kun havner på 16.-plass.

Hvorvidt det blir produksjon i det aktuelle området, er fortsatt usikkert. Forventninger om oljepris og internasjonale klimatiltak mange år fram i tid vil påvirke vurderingene til Lundin og andre oljeselskaper med virksomhet i denne delen av Barentshavet.

Lettere å samarbeide
Funnet i det såkalte Alta-prospektet vil likevel øke sannsynligheten for at Lundin og andre selskaper starter produksjon, ifølge flere analytikere.

Både Lundins Gohta-funn og Statoils Johan Castberg ligger i nærheten av det nye funnet. Når potensialet for olje- og gassproduksjon øker, kan det bli mer lønnsomt for selskapene å samarbeide om å få på plass nødvendig infrastruktur.

Dette øker sannsynligheten for utbygging av Johan Castberg-funnet til Statoil, gitt at man nærmer seg den økonomiske smertegrensen for en rørledning, sier Kristoffer Dahlberg i Sparebank 1 Markets til E24.

Han får støtte både fra Saltvedt og Lundin-ledelsen selv.

Dette funnet er et nytt positivt steg for å påvise nok ressurser i Loppahøyden i Barentshavet til å utvikle infrastruktur til oljeproduksjon, sier konsernsjef Ashley Heppenstall.

Klimamål kan senke oljeprisen
Vurderingene av lønnsomheten i Alta-prospektet avhenger både av funnene som gjøres, og antakelser om olje- og gasspriser flere tiår fram i tid.

Prisene avhenger blant annet av om framtidige klimatiltak vil senke etterspørselen etter olje. Forbrenning av både olje og gass fører til utslipp av klimagassen CO2.

Ifølge Saltvedt er det svært lite sannsynlig at prisen blir høy nok hvis verdens politikere forsøker å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Skal vi nå 2-gradersmålet, kan vi glemme å bygge ut disse områdene. Da blir det for dyrt, sier hun.

Hvorvidt strenge klimatiltak blir innført, er foreløpig usikkert. Saltvedt tror Lundin-funnet kan føre til optimisme i den norske oljebransjen, som de siste månedene har vært preget av kostnadskutt og nedbemanninger.

Det nye funnet ligger 20 kilometer nordøst for Gohta-funnet og 160 kilometer fra norskekysten. Selve oljefunnet antas å være på mellom 85 og 310 millioner fat råolje.