Statoil og Eni Norge gir ny helikopterkontrakt til Bristow

Helikopterselskapet skal stå for to helikoptere av typen Sikorsky S-92.

Helikopterselskapet Bristow skal stå for to helikoptre som skal betjene Statoil og Eni Norges operasjoner i Barentshavet. Helikoptrene får base i Hammerfest.

– Statoil og Eni har sammen tildelt kontrakt til Bristow på ett SAR-helikopter (search and rescue) og ett tilbringerhelikopter som kan gjøres om til SAR-helikopter ved behov. Begge er av typen Sikorsky S-92. Kontrakten har en varighet på fem år, pluss opsjoner på tre år, opplyser Statoil.

Selskapet skriver at helikoptrene for Statoils del vil bli benyttet i tilknytning til Johan Castberg-feltet, forutsatt en investeringsbeslutning mot slutten av året.

– I tillegg vil helikoptrene benyttes i tilknytning til boreoperasjoner på Snøhvit-feltet, og ved selskapets leteoperasjoner i Barentshavet.

Eni Norge opplyser at helikoptertjenestene for deres del vil bli benyttet til Goliat-feltet og leteoperasjoner.

(©NTB)