Transocean Leader on the Aldous Major South prospect (PL 265) in the North Sea
Funn, Offshore, Operatør Redaksjonen Foto: Harald Pettersen - Statoil

Starter boring på Krafla North

Statoil får grønt lys.

Statoil har fått Ptil sitt samtykke til boring av undersøkelsesbrønn 30/11-10 «Krafla North» og avgrensingsbrønn 30/11-10 «Krafla Main». Brønnene skal bores fra samme overflatelokasjon med den flyttbare innretningen Transocean Leader.

Lokasjonen for brønnen er om lag 22 kilometer fra Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen.

Borestart vil skje tidligst medio oktober 2014 og varigheten er estimert til 78 dager.

Annonse
Ads banner