Små justeringer i investeringene

Anslaget for 2015 er 189,1 milliarder. Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 1. kvartal 2015 viser at investeringene på norsk sokkel i 2014 endte på 214,3 milliarder kroner. Anslaget for 2015 er nå på 189,1 milliarder. Dette skriver Norsk olje og gass i en pressemelding. Investeringstellingen for 1. kvartal stadfester at aktivitetsnivået på norsk sokkel passerte … Continued

Anslaget for 2015 er 189,1 milliarder.

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 1. kvartal 2015 viser at investeringene på norsk sokkel i 2014 endte på 214,3 milliarder kroner. Anslaget for 2015 er nå på 189,1 milliarder. Dette skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

Investeringstellingen for 1. kvartal stadfester at aktivitetsnivået på norsk sokkel passerte toppen i 2014, og nå er på vei ned. Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen i 2015 anslås av selskapene likevel å holde seg høyt i et historisk perspektiv sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi, i en kommentar til tallene.

2014 ble et rekordår

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 1. kvartal til 214,3 milliarder kroner i 2014. Det er 4,3 milliarder kroner lavere enn anslaget for foregående kvartal. Investeringsveksten stoppet dermed opp på et rekordhøyt nivå i fjor etter sterk vekst de tre foregående årene. Sammenliknet med 2013 økte investeringene knyttet til leting, landvirksomhet og rørtransport, mens de samlede feltinvesteringene ble 5,5 milliarder kroner lavere.

Svak oppjustering for 2015

Tellingen for 1. kvartal anslår nå de samlede investeringene i 2015 til 189,1 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 0,5 milliarder kroner fra foregående kvartal, men anslaget er likevel 15,5 prosent lavere enn anslag for 2014 gitt i 1. kvartal 2014. Investeringene til leting og konseptstudier i 2015 anslås til 25,9 milliarder kroner, mens de oppgitte investeringene for felt i drift nå er på 72,2 milliarder kroner. Dette er henholdsvis 5,8 og 6,3 milliarder kroner lavere enn oppgitt i forrige kvartal. Sammenliknet vi med tilsvarende anslag for 2014 gitt i 1. kvartal 2014 øker disse tallene til henholdsvis 8,4 og 26,2 milliarder kroner. Nedgangen for felt i drift kommer hovedsakelig innenfor produksjonsboring

Investeringene til feltutbygging anslås nå til 67,8 milliarder kroner i 2015. Dette er 10,2 milliarder kroner høyere enn forrige kvartal. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup ble levert til myndighetene for godkjenning tidligere dette kvartalet. Det nye anslaget for feltutbygging er likevel 12,6 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014 gitt i 1. kvartal 2014

Kilde: norog.no