Sår tvil om elektrifisering

Ny rapport skaper debatt. Et topp moderne gasskraftverk på Utsirahøyden vil kunne gi lavere klimautslipp enn elektrisk kraft fra land, hevdes det i en ny rapport. Men kun hvis kraften kan utnyttes effektivt nok. Stortinget har vedtatt full elektrifisering av Utsirahøyden. På den måten avverges betydelige utslipp av klimagasser i Norge. Men ser man på … Continued

Ny rapport skaper debatt.

Et topp moderne gasskraftverk på Utsirahøyden vil kunne gi lavere klimautslipp enn elektrisk kraft fra land, hevdes det i en ny rapport. Men kun hvis kraften kan utnyttes effektivt nok.

Stortinget har vedtatt full elektrifisering av Utsirahøyden. På den måten avverges betydelige utslipp av klimagasser i Norge.

Men ser man på den globale effekten, blir bildet et helt annet, mener konsulentselskapet Pöyry og CICERO Senter for klimaforskning. I en ny rapport, utarbeidet på oppdrag fra fagforbundet Industri Energi, har de beregnet at utslippene vil bli lavere dersom man i stedet installerer et gassfyrt kraftvarmeverk på de nye oljeplattformene.

Vi har funnet ut at det sannsynligvis vil redusere utslippene i Europa mer enn hvis man forsyner Utsirahøyden med kraft fra land, sier CICERO-forsker Asbjørn Torvanger til NTB.

Strid om forutsetningene

Forutsetningen er at kraftvarmeverket har høy nok virkningsgrad, tilføyer Torvanger. Men nettopp denne er det tvil om.

I rapporten har forfatterne lagt til grunn en virkningsgrad på 80 prosent. Men ifølge Teknisk Ukeblad er det en helt urealistisk forutsetning. Andre analytikere har ifølge dem beregnet maksimal virkningsgrad på Utsirahøyden til mellom 40 og 60 prosent.

Elin Lerum Boasson, én av Torvangers forskerkolleger ved CICERO, mener samtidig at det er betydelig usikkerhet knyttet til modellene for kraftmarkedet i EU som rapporten bygger på.

Alt står og faller på disse beregningene av hvordan man mener det europeiske energisystemet vil utvikle seg, sier Boasson til NTB.

De baserer seg på veldig forenklede beskrivelser av EUs klimapolitikk. Jeg blir skeptisk til hva de faktisk har lagt inn i modellen.

Flere alternativer

I rapporten fastslås det at elektrifisering av Utsirahøyden vil gi lavere utslipp av CO2 enn den konvensjonelle løsningen, som er kraftforsyning fra en åpen gassturbin på plattformene. Slike gassturbiner har en virkningsgrad på rundt 33 prosent.

Forfatterne påpeker samtidig at et gasskraftverk på land med fangst og lagring av CO2 vil gi de aller laveste utslippene. Analytikerne legger til grunn at det nå nedlagte gasskraftverket på Kårstø vil kunne brukes til dette.

Miljøvernere fastholder på sin side at elektrifisering av sokkelen er et nødvendig skritt på veien bort fra bruk av fossile brensler til kraft.

Natur og Ungdom mener den nye rapporten viser at elektrifisering av Utsirahøyden må gå hånd i hånd med en større satsing på fornybar energi i Norge.

Skal man elektrifisere norsk sokkel, må det skje med strøm som er mer miljøvennlig enn dagens gasskraftverk, ellers er ikke dette noe klimatiltak, sier sentralstyremedlem Torgeir Vestre.

Vedtak står fast

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier regjeringen vil sette seg inn i den nye rapporten. Men han gjør det samtidig klart at Stortingets vedtak om full elektrifisering står fast, og at det er dette regjeringen arbeider ut fra.

Det er tidligere blitt anslått at full elektrifisering av Utsirahøyden vil gi utslippsbesparelser på godt over 1 millioner tonn CO2 i året i Norge. Det tilsvarer utslippene fra en halv million biler.

Tiltaket er også blitt framhevet som helt nødvendig dersom Norge skal ha noe håp om å nå målet om å ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt innen 2020.