Oljeutslipp på Statfjord-feltet

Foreløpig ukjent mengde, melder Statoil. Oljeutslippet ble oppdaget under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen via lastebøyen OLS B, som ligger mellom Statfjord A og Statfjord B. Det opplyser Statoil i en pressemelding. Lasting til tankskipet er stoppet, og tilførselen til rørledningen og lastesystemet fra Statfjord A er stengt. Produksjonen på Statfjord … Continued

Foreløpig ukjent mengde, melder Statoil.

Oljeutslippet ble oppdaget under lasting av olje fra Statfjord A-plattformen til tankskipet Hilda Knutsen via lastebøyen OLS B, som ligger mellom Statfjord A og Statfjord B. Det opplyser Statoil i en pressemelding.

Lasting til tankskipet er stoppet, og tilførselen til rørledningen og lastesystemet fra Statfjord A er stengt. Produksjonen på Statfjord A går som normalt.

Lekkasjen har oppstått i en flens i lasteslangen.  Det er for tidlig å si hvor mye olje som har lekket ut.

Beredskapsfartøyet utstyrt med oljevernutstyr og ankerhåndteringsfartøy utstyrt med ROV er på stedet. Et SAR-helikopter bistår dessuten med overvåking.

Relevante myndigheter er varslet.