Oljefunn nær Norne

Dette er det andre funnet på to uker. Statoil har, i samarbeid med partnerne i PL128, gjort et oljefunn i Svale Nord-prospektet i Norskehavet, om lag ni kilometer nordøst for Norne-feltet. Letebrønn 6608/10-15, som ble boret av boreriggen Songa Trym, har påvist en 45 meter høy oljekolonne i Åre-formasjonen, og en 45 meter høy oljekolonne … Continued

Dette er det andre funnet på to uker.

Statoil har, i samarbeid med partnerne i PL128, gjort et oljefunn i Svale Nord-prospektet i Norskehavet, om lag ni kilometer nordøst for Norne-feltet.

Letebrønn 6608/10-15, som ble boret av boreriggen Songa Trym, har påvist en 45 meter høy oljekolonne i Åre-formasjonen, og en 45 meter høy oljekolonne i Melke-formasjonen. Reservoarkvalitetene var som forventet i begge målene.

Foreløpig anslått volum for funnet er i størrelsesorden 6 til 19 millioner fat utvinnbar olje. Det vil bli vurdert om funnet kan kobles til Norne-feltet.

Vi er godt fornøyd med funnet. Med kunngjøringen av Smørbukk Nord-funnet i nærheten av Åsgard-feltet i forrige måned, er dette det andre funnet i Norskehavet på tre uker. Tidsriktig feltnær leting gir Statoil verdifulle ressurser, og funnene viser at det er fortsatt et spennende potensial i Norskehavet, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Vi arbeider hver eneste dag med å øke utvinningen og forlenge levetiden til Norne-feltet. Svale Nord-funnet bekrefter prospektiviteten rundt Norne og letesuksessen Statoil har hatt i området. Funnet kan bidra til å forlenge levetiden til Norne ytterliggere, sier Hans Jakob Hegge, områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

Letebrønn 6608/10-15 ligger i PL128 i Norskehavet. Statoil er operatør med en eierandel på 63,95455 prosent. Partnerne er Petoro AS (24,54546 prosent) og Eni Norge AS (11,5 prosent).

Kilde: statoil.com

Foto: Trond Isaksen