Økning i produksjonen

1 % over prognosen. Den gjennomsnittlige væskeproduksjonen på norsk sokkel steg med om lag 8 prosent fra juni til juli. Foreløpige produksjonstall i juli 2014 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.935.000 fat olje, NGL og kondensat, opplyser Oljedirektoratet. Oppgangen er på 153.000 fat per dag sammenlignet med juni i år. Gjennomsnittlig produksjon per dag i … Continued

1 % over prognosen.

Den gjennomsnittlige væskeproduksjonen på norsk sokkel steg med om lag 8 prosent fra juni til juli.

Foreløpige produksjonstall i juli 2014 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.935.000 fat olje, NGL og kondensat, opplyser Oljedirektoratet.

Oppgangen er på 153.000 fat per dag sammenlignet med juni i år.

Gjennomsnittlig produksjon per dag i juli i år var rundt 1.524.000 fat olje, rundt 330.000 fat naturgass og rundt 82.000 fat kondensat.

Feltene Draugen, Skuld og Valhall hadde redusert produksjon i juli på grunn av tekniske problemer.

Så langt i år er oljeproduksjonen cirka 1 prosent over Oljedirektoratet sin prognose.

©NTB