Nedgang i produksjon

4% ned fra juli. Foreløpige produksjonstall for august viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.842.000 fat olje, NGL og kondensat. Dette er en nedgang på ca. 4 prosent sammenliknet med juli måned, i følge Oljedirektoratet. Årsakene til nedgangen skyldes i hovedsak redusert produksjon på feltene Fram, Skuld og Troll grunnet vedlikehold og tekniske problemer. Så langt … Continued

4% ned fra juli.

Foreløpige produksjonstall for august viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.842.000 fat olje, NGL og kondensat. Dette er en nedgang på ca. 4 prosent sammenliknet med juli måned, i følge Oljedirektoratet.

Årsakene til nedgangen skyldes i hovedsak redusert produksjon på feltene Fram, Skuld og Troll grunnet vedlikehold og tekniske problemer.

Så langt i 2014 er oljeproduksjonen ca. 2 prosent over Oljedirektoratet sin prognose.