Mer felt til Faroe

Tjener penger i dårlige tider. Faroe Petroleum øker sin eierandel i to felt på britisk sokkel. Når transaksjonen er gjennomført, vil Faroe ha henholdsvis 30,5 % og 13,86 % eierandel i feltene Blane og Enoch. Total produksjon fra Blane var 4070 fat per dag i 2014, og feltet hadde en gjennomsnittlig driftskostnad på $17,7 per … Continued

Tjener penger i dårlige tider.

Faroe Petroleum øker sin eierandel i to felt på britisk sokkel.

Når transaksjonen er gjennomført, vil Faroe ha henholdsvis 30,5 % og 13,86 % eierandel i feltene Blane og Enoch.

Total produksjon fra Blane var 4070 fat per dag i 2014, og feltet hadde en gjennomsnittlig driftskostnad på $17,7 per fat. Enoch er fortiden nedstengt, men er planlagt å snarlig komme tilbake i produksjon.

Les også: Faroe Petroleum ser lyst på fremtiden

Tjener penger i dårlige tider

COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet, Helge Hammer sier at de er glade for å kunne kjøpe seg opp i Blane, som opererer med lave driftskostnader.

Blane har lang gjenværende levetid, og de lave kostnadene gjør at vi fortsatt kan tjene penger når oljeprisen er lav, sier Hammer til enerWE.

Trenger ikke mer arbeidskraft

Hammer forklarer at eierskapet ikke vil føre til flere arbeidsplasser.

Nei, fordelen med å kjøpe seg opp hvor vi allerede deltar, er at det er kostnadseffektivt, slik at vi ikke trenger flere folk.

Transaksjonen er også svært skatteeffektiv for oss. Den forventes gjennomført i 4. kvartal og vi har derfor foreløpig valgt å ikke endre selskapets produksjonsestimat for året, sier Hammer.

Blane-feltet ble oppdaget i 1989 og ligger på grenselinjen mellom norsk og britisk sokkel. Feltet begynte å produsere i 2007, og oljen har høy kvalitet.