Last nummer 500 fra Snøhvit

Totalt 82 milliarder kroner lastet ut. Snøhvit-last nummer 500 ble lastet fra Melkøya mandag 27. oktober. Siden oppstart i 2007 har over 80 milliarder kroner i LNG-verdier blitt lastet ut fra Melkøya. Dette skriver Statoil i en pressemelding. Spesialskipet Arctic Voyager er skip nummer 500 som har besøkt Melkøya og Hammerfest for å hente produkter … Continued

Totalt 82 milliarder kroner lastet ut.

Snøhvit-last nummer 500 ble lastet fra Melkøya mandag 27. oktober. Siden oppstart i 2007 har over 80 milliarder kroner i LNG-verdier blitt lastet ut fra Melkøya. Dette skriver Statoil i en pressemelding.

Spesialskipet Arctic Voyager er skip nummer 500 som har besøkt Melkøya og Hammerfest for å hente produkter fra Snøhvit-anlegget.

Skipet skal frakte en LNG-last fra Melkøya til Aliaga i Tyrkia. Med denne lasten har Snøhvit-anlegget produsert og levert LNG til en verdi av 82 milliarder kroner siden oppstart i 2007. I tillegg kommer en betydelig verdiskaping fra LPG og kondensat-eksporten fra feltet.

Dette er en spesiell dag for Snøhvit-organisasjonen og for Statoil. Det ligger mye hardt arbeid bak alle de 500 lastene, sier Knut Gjertsen, som er produksjonsdirektør for Snøhvit.

Han mener Snøhvit er et unikt anlegg i verden, med ny og banebrytende teknologi som har gjort det mulig å produsere og eksportere LNG fra Hammerfest, verdens nordligste by. Snøhvit er i dag det mest energieffektive LNG-anlegget i verden med lavest utslipp av CO2 per produsert enhet.

Snøhvit har også vært utfordrende. Vi har jobbet lenge og systematisk med anlegget og organisasjonen for å stabilisere driften. Vi begynner å se resultater. De siste 15 månedene har vi levert våre beste resultater på sikker og forutsigbar produksjon fra Snøhvit. Hver eneste dag jobber vi systematisk for å fortsatt levere gode resultater, sier Gjertsen.

Statoil selger LNG til blant annet Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. Gassen transporteres i flytende form på spesialskip som kan seile via Atlanterhavet, Suezkanalen og Nordøstpassasjen for å nå sine markeder.

Det er betydelige verdier om bord i et LNG-skip, Fleksibiliteten med hensyn til hvor det kan gå, gjør at det også er store verdier å hente i å optimalisere porteføljen i forhold til forskjell i markedspriser mellom ulike regioner.

En enkelt skipslast har en markedsverdi på rundt 250 millioner kroner. Da kan selv små prisforskjeller mellom ulike markeder utgjøre betydelig merverdi for Statoil. Det gjør LNG-handelen til en viktig aktivitet for å maksimere verdien på Snøhvit-gassen, sier Geir Heitmann, direktør for LNG-trading i MPR Marketing and Trading.

Per i dag er det globale gassmarkedet dekket av ca 10 prosent LNG. I årene fremover vil nye LNG-eksportprosjekter ferdigstilles blant annet i Australia og USA.

Det betyr at LNG vil bli en stadig viktigere faktor i å balansere det globale gassmarkedet, med vesentlig påvirkning av gassprisen i de forskjellige markedene.