Norne
Offshore, Operatør NTB Foto: Harald Pettersen - Statoil

Kan leve til 2030

Norne-eventyret er ikke over.

Produksjonen fra Nornefeltet, som egentlig skulle bli stengt i løpet av fjoråret, kan nå bli forlenget til 2030, opplyser Statoil.

Vi har jobbet systematisk med vedlikehold på Norne i 17 år, og vi har i dag en god teknisk tilstand på skipet. Vi har også jobbet målrettet for å tilrettelegge for økt utvinning og innfasing av nye funn til Norne-skipet. Dette har gitt oss grunnlag for å tenke på en levetid for Norne til 2030, sier produksjonsdirektør for Norne Kristin Westvik på Statoils nettsider.