Gudrun offisielt åpnet

Første for Statoil siden 2005. Gudrun-plattformen ble offisielt åpnet i dag og er den første nye plattformen operert av Statoil siden 2005 (Kristin). Dette skriver selskapet i en pressemelding. Statsminister Erna Solberg var tilstede under markeringen. Åpningen av Gudrun-plattformen er starten på en rekke feltutbygginger i regi av Statoil og i følge selskapet er dette … Continued

Første for Statoil siden 2005.

Gudrun-plattformen ble offisielt åpnet i dag og er den første nye plattformen operert av Statoil siden 2005 (Kristin). Dette skriver selskapet i en pressemelding. Statsminister Erna Solberg var tilstede under markeringen.

Åpningen av Gudrun-plattformen er starten på en rekke feltutbygginger i regi av Statoil og i følge selskapet er dette en markering på en ny giv for norsk sokkel. Valemon, Gina Krogh, Johan Sverdrup og Aasta Hansteen er de neste på listen.

I dagens pressemelding skryter Statoil av norsk leverandørindustri sin konkurranseevne.

Med Gudrun har vi vist at vi kan ta vår næring inn i en ny epoke med global konkurranse og lokal verdiskaping, sa konsernsjef Helge Lund i sin tale under åpningen i følge statoil.com.

Utnytter eksisterende infrastruktur

Statoil har under utbyggingen av feltet dratt nytte av eksisterende rørledninger og anlegg. Snorre A vil stå for prosesseringen av oljen og gassen fra Gudrun. Gassen vil sendes videre til Europa i rørledninger fra Snorre A. Oljen fra feltet vil fraktes til Kårstø for utskiping.

Gudrun er et godt eksempel på hvordan vi klarer å realisere prosjekter ved å kombinere nye feltutbygginger med infrastruktur som allerede finnes. Det er god verdiskapning som bidrar til å opprettholde aktivitet og forlenge levetiden på et bredt spekter av felt og anlegg på sokkelen, sa Lund.