Grønt lys for Heimdal

Får leve til 2034. Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke for forlenget bruk av Heimdal. Installasjonens levetid er forlenget til 2034. Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket, heter det i pressemeldingen fra Petroleumstilsynet.

Får leve til 2034.

Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke for forlenget bruk av Heimdal. Installasjonens levetid er forlenget til 2034.

Samtykket er gitt blant annet på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med krav i regelverket, heter det i pressemeldingen fra Petroleumstilsynet.