Enda lavere oljeinvesteringer enn tidligere varslet

13,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016.

Oljeinvesteringene vil neste år falle mer enn tidligere varslet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Anslaget er 18,2 prosent lavere enn i 2016.

For olje- og gassvirksomheten alene, inkludert rørtransport, er investeringsanslaget på 146,6 milliarder kroner neste år. Det er 18,2 prosent lavere enn anslaget for 2016, som ble beregnet i fjerde kvartal i 2015, og 3,6 prosent lavere enn tallet oppgitt i forrige kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

– At SSB nå reduserer sine anslag for 2016 er i tråd med det vi tidligere har sagt. 2017 blir nok et krevende år, men så tror vi bunnen nås, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjons og samfunnskontakt i Norsk olje og gass.

De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir for 2017 beregnet til 196,8 milliarder kroner. Dette er 13,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i fjerde kvartal 2015.

Nedgangen i 2017 drives av at det indikeres et tydelig fall innen olje- og gassvirksomhet. Industrien bidrar også negativt, mens utsikter til store investeringer innenfor kraftforsyning bidrar til å dempe den samlede nedgangen.

Fallet kan dempes

Nedgangen for 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det angis en svak oppgang. Det er kategoriene nedstengning og fjerning, felt i drift og feltutbygging som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017. Fallet er også betydelig innenfor letevirksomhet og landvirksomhet.

Fallet i investeringer i 2017 som indikeres i tellingen nå, vil isolert sett kunne dempes noe dersom tidsplanen for flere prosjekter opprettholdes.

Det er ventet at myndighetene vil motta plan for utbygging og drift (PUD) på feltet Oda i desember eller tidlig neste år. Det planlegges også levering av PUD-søknad til utbyggingsprosjektene Pil og Bue, Johan Castberg og Snorre 2040 i siste del av 2017.

Selv om dette er omfattende feltutbygginger, særlig de to sistnevnte, vil det ikke påløpe store investeringer på disse i 2017, siden de i beste fall starter opp sent i året.

Oppjustert for 2016

Investeringene for 2016 innenfor olje- og gassutvinning og rørtransport blir nå anslått til 169,1 milliarder kroner. Dette er 1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Ifølge SSB kommer oppjusteringen hovedsakelig innenfor feltutbygging og fjerning og nedstengning, mens anslaget for felt i drift viser nedgang.

Anslaget for 2016 er 17,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal i fjor. Det indikeres nedgang innen alle investeringsområder, og størst innenfor kategoriene felt i drift og leting. (©NTB)